Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Odyoloji

Odyoloji bölümü bebek, çocuk ve yetişkin kişilerde işitme kaybının önlenmesini, teşhis konulmasını ve rehabilitasyonunu, işitme sağlığının korunmasını, denge sorunları ve baş dönmesi ile ilgili hastalıkların teşhisini sağlamaya çalışan bir bölümdür., bireylerin işitme durumları ve denge bozukluklarını inceleyen, teşhis ederek önlenmesi için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Odyoloji bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans bölümü olarak bilinir. Bu bölümü bitiren kişilere “Odyolog” ünvanı verilir.

Odyoloji işitme ve denge sistemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır. Aynı zamanda işitme ve denge bozuklukları üzerine yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu disiplin değerlendirme ve çalışmalarını gerçekleştirmek için klinik ya da deneysel ortamlarda uygun araçlar kullanmaktadır. Rehabilitasyon sürecinde uygun işitme cihazı/ cochelar implant ile gerekli takibi sağlamaktır. İşitme ve denge bozukluklarının tanılanması, önlenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenmektedir. Odyoloji bölümü birbirinden farklı disiplinler ile çalışmaktadır. Bunların başında KBB doktorluğu, psikoloji bölümü, odyometristler, özel eğitim öğretmenleri, dil konuşma terapistleri, fizyoterapistler ve işitme engelliler öğretmenleri gibi birbirinden farklı meslek gruplarıyla iş birliği içerisindedir.

Odyoloji bölümü, etik kurallara bağlı bir şekilde, multidisipliner yaklaşım ile hareket eden, sağlık sorunları olanlar için tarama programları hazırlama, uygulama, işitme ve denge sorunu bulunan kişileri değerlendirme amacı taşıyan bir bölümdür.

Odyolog, işitme ve denge bozukluklarının teşhis, tanı ve tedavisi ile ilgili gerekli testleri uygulayan, bireyin ihtiyacına göre uygun işitme cihazı ya da yardımcı dinleme cihazlarını belirleyen ve bireye özgü eğitim planını hazırlayarak işitsel rehabilitasyon sağlayan kişidir.

Odyolog;

✓ İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

✓ İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

✓ Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve değerlendirir.

✓ İşitme tarama programlarında görevalır ve bu programlardaki testleri yapar.

✓ Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

✓ Cerrahi işlemler esnasında işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar

✓ Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

✓ İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.

✓ İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görevalır.

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu “Odyoloji” bölümünde verilmektedir. Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresi boyunca anatomi, fizyoloji, akustik, elektrofizyolojik testler, işitme cihazları, koklear implant (biyonik kulak), gelişimsel dil bozuklukları ve konuşma ve dil gelişiminde temel prensipler gibi birçok alanda eğitimler verilir. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Vestibüler, Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yapmaktadırlar. Mesleğin yüksek lisans eğitimi 2 yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Odyolog” diploması verilir.