Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
İşitsel Rehabilitasyon

İşitsel Rehabilitasyon, işitme kaybı nedeniyle ortaya çıkan algısal, konuşma, iletişim, bilişsel, sosyal, duygusal, entelektüel gelişim ve eğitim alanlarında ortaya çıkan engellerin ilerlemesini önlemek ve bu engelleri en aza indirgemek üzere yapılan çalışmalar bütünüdür.

İşitsel Rehabilitasyonun Amaçları;

✓ Dinleme ve yardımcı dinleme cihazları ile işitme kaybının olumsuz etkilerini azaltmak.

✓ Dinleme ortamlarında işitme kayıplı bireylerin iletişim becerilerini en üst düzeye çıkarmak.

✓ İşitme kayıplı bireyin yaşamı için gerekli olan iletişim becerilerini tespit etmek ve uygun müdahale programlarını hazırlamak.

✓ İşitme kayıplı birey, ailesi ve toplumun diğer kesimleri ile iletişimini güçlendirmek.

✓ İşitme kayıplı bireyin psiko-sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir.

Erken Tanı Çocukların, tüm alanlardaki gelişimleri için işitme çok önemlidir. Bu nedenle, tüm çocukların doğumdan sonraki ilk bir ay içerisinde işitme taramasının yapılmış olması ve işitme kaybının teşhis edilmiş olması, ilk 3 ay içerisinde bireye özgü uygun işitme cihazı ile cihazlandırılması ve ilk 6 ay içerisinde de rehabilitasyonuna başlanması gereklidir. İlk yaşı içinde işitme kaybı teşhis edilen bir çocuğun, teşhisten hemen sonra cihazlandırılması ile dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemde çevresinden gelen işitsel uyarıları, gündelik konuşmaları alması ve dilini geliştirme olanağı kazanması mümkün olmaktadır. İşitme kaybında erken tanı, bebeğin erken dönemde cihazlandırılmasını, işitsel rehabilitasyona başlamasını ve bunlardan maksimum fayda elde etmesini sağlayan en iyi stratejilerden biridir. Bu nedenle, erken tanı için her yeni doğanın işitme taramasından geçirilmesi zorunludur. 

Bir bebekte işitme kaybının tanınması için konuşmanın gelişimini izlemek doğru bir yöntem değildir. Aileler işitme engelini erken dönemde fark etmek için bebeğin/çocuğun insan sesine reaksiyon verip vermediğini gözlemelidirler. İlk altı ayda, agulama sesi normal işitenler ile işitme kayıplılarda hemen hemen aynı olduğu için, sadece bu seslere bakarak işitme kaybı tanınamaz. Ancak bu aylarda bebeğin sese başını çevirip çevirmediği, gözlerini kırpıp kırpmadığı gibi tepkiler değerli ipuçları verebilir. Hemşire ve hekimlerin, bebeklerin aylarına göre işitme ve konuşmayla ilgili gelişimsel özelliklerini değerlendirmeleri ve aileleri bu konuda bilgilendirmeleri erken tanı açısından önemlidir. İşitme kaybı saptanıp işitme cihazı kullanması önerilen çocukların işitme ve konuşma eğitimine ihtiyacı vardır.