Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Özgül Öğrenme Güçlüğü

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

 • Öğrenme güçlüğü okuma, yazma, bilgileri işleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan bireyleri gösteren bir terimdir. 
 • Disleksili bireylerin akademik yaşam içerisinde başarısızlık göstermelerinin sebebinin genelde zekadan kaynaklandığı düşünülmektedir ancak çocuğun öğrenme güçlüğü yaşaması zeka düzeyi düşüklüğü olduğunu göstermemektedir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ;

 • Akademik başarısızlık
 • Dil bozuklukları
 • Zayıf güdülenme
 • Genelleme problemleri
 • Zayıf sosyal beceriler
 • Bellek, bilişsel ve üst bilişsel problemler
 • Algı, motor ve genel koordinasyon problemleri
 • Dikkat bozukluğu ve hiperaktivite olarak sıralanabilir.

Öğrenme güçlüğü;

 • Okuma güçlüğü (disleksi)
 • Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi)
 • Matematik bozukluğu (diskalkuli) alt gruplarını içerir. 

Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması (Örneğin, tek tek sözcükleri yüksek sesle okurken, yanlış ya da yavaş ve duraksayarak okur, sıklıkla sözcükleri kestirir, sözcükleri seslendirmede güçlükler yaşar).

Okunanın anlamını anlama güçlüğü (örn. düzyazıyı düzgün okuyabilir ancak sırayı, ilişkileri, çıkarımları ya da derin anlamları anlamaz).

Harf söyleme/yazma güçlükleri (ünlü ya da ünsüz harfleri ekleyebilir, çıkarabilir, ya da bunların yerini değiştirebilir).

Yazılı anlatım güçlükleri (örn. cümleler içinde birden çok dilbilgisi ya da noktalama yanlışı yapar; paragraf düzenlemesi kötüdür; görüşlerinin yazılı anlatımı açık değildir.)

OKUL DÖNEMİNDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ

 1. Bazı harfleri ters yazabilirler. (b/d/p veya u/n)
 2. Alfabeyi, sayıları, ayları ve haftanın günleri gibi sıralı listeleri öğrenmede güçlük çekebilirler.
 3. Okuma hızları yavaştır.
 4. Hecelerin yerini değiştirerek hatalar yapabilirler (halife-halefi)
 5. Harf sıralarını karıştırabilirler. Beyaz tahtada harflerin oynadığını söyleyebilirler.
 6. Geç ve yavaş yazarlar.
 7. Kalem-çatal, materyal tutumları gecikir veya bozuktur.
 8. Birbirine yakın kelimeleri ayıramazlar. (Ev-ve)
 9. Okuma ve yazma görevlerinden sıklıkla kaçınırlar.
 10. Sınavlarda açık uçlu sorularda zorlanırlar.
 11. Yeni ortamlarda uyum sağlamakta zorlanırlar.
 12. Bilgileri farklı yorumlayabilirler.
 13. Planlamada güçlük çekerler.
 14. Yeni becerileri öğrenmekte yavaştırlar.
 15. Ezbere dayalı öğrenme yaparlar.
 16. El yazısında zorluk çekerler.
 17. Beden dilini ve yüz ifadelerini anlamayabilirler.
 18. Önce-sonra, dün-bugün-yarın gibi zaman ve yön kavramları karıştırabilirler.

 Öğrenme güçlüğü ya da tanılama süreci;

 • Öğrenme güçlüğü, formal değerlendirme yöntemleriyle tanılanmaktadır.
 • Ancak değerlendirme sonuçları sınıfta yapılan değerlendirmeler yoluyla desteklenmelidir. Tanılamada zeka testleri ve başarı testleri kullanılmaktadır.

Ülkemizde Özgül Öğrenme Güçlüğü tanılaması çocukların ilkokula başlama yaşlarına kadar göz ardı edilmiş olabilir ancak çocuklar okul öncesi dönemde de öğrenme güçlüğünün sinyallerini veren belirtiler gösterebilir. Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi erken müdahale son derece önemlidir.