Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Bilişsel Davranışçı Terapi

Doğumdan itibaren bütün bireyler belirli yaş aralıklarında aynı gelişim aşamalarını tamamlarlar. Her bir gelişim aşamasında ise çeşitli bedensel, psikolojik ve çevresel değişimler yaşar ve bu değişiklikler ile uyum içinde gelişmeye devam ederler. Gelişen bireyin beyin yapıları ile bilişsel becerileri de gelişir; birey, kendi yaşamını tanıyıp anlamlandırırken çevresindeki olaylara da çeşitli tepkiler vermeye başlar. Herhangi bir gelişim aşamasında meydana gelen zorlu bir yaşam olayı bireyin bilişsel gelişimini sekteye uğratabilirken verdiği tepkileri de beklenen davranış örüntülerinin dışına çıkarabilir. Normal dışı olarak görülen bir davranışın arkasında bu davranışı tetikleyen hatalı bir düşünce ya da duygunun bulunduğu unutulmamalıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin yaşına ve gelişim basamağına uygun davranışlar sergileyebilmesi, yaşadığı olayları gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmesi için düşüncelerini organize edebilmesi ve duygularını en doğru ve bağlama uygun olarak anlamlandırabilmesi için bireye destek veren en etkili terapi sistemlerinden biridir. Bireyin sorun davranışından hareketle öncelikle bireyin kendi gelişiminin doğasını tanıması ve davranışlarının nedenini kavraması için verilecek bir psikoeğitimin ardından bilişsel yeniden yapılandırma, aşamalı maruz bırakma, davranışı güdüleme, problem çözme becerisi kazandırma, nüksü önleme gibi çeşitli davranışçı yöntemler kullanılmaktadır. Böylece bireyin sorun davranışları ortadan kaldırılmaya çalışılırken daha sonraki yıllarında ortaya çıkabilecek farklı sorun davranışlar ile de baş edebilecek bilişsel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Rehberlik birimimizde her bireyin gelişim basamağına ve davranış örüntüsüne uygun terapi planları uygulanmaktadır. Erken çocukluk ve ergenlik çağındaki çocuklarda ise bu terapi planına aileler de dahil edilerek çocuğun sıkıntıları hakkında farkındalık kazanmaları ve terapi sürecine destekleyici olmaları sağlanmaktadır.

  • Aile Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çocuk Ebeveyn Psikoterapisi
  • Theraplay Oyun Terapisi
  • Çocuk Ebeveyn Etkileşim Terapisi