Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Aile Danışmanlığı

Aile; saygı, sevgi, koruma, paylaşma, güven, aidiyet, birlik beraberlik gibi olguları içinde barındıran sosyal bir kurumdur. Aile danışmanlığı, ailenin üyelerinin bir kısmına veya tamamına yönelik sunulan, ailenin problemlerini çözmesine, aile sisteminin işlevsellik göstermesine ve uyum içinde bir birliktelik haline gelmesine yönelik stratejik teknik ve uygulamaları içeren profesyonel müdahaleleri içermektedir. Aile danışmanlığının amacı, aile üyeleri arasında yaşanan iletişim sorunları, roller veya sınırları netleştirme, sorun çözme becerileri geliştirme ya da tüm aileyi etkileyen ölüm, boşanma ya da kronik rahatsızlıklar gibi konularda aileye psikolojik destek vermektir. (Tönbül, 2020)

 Ailede engelli bir çocuğun doğumu aile yaşantısında bir takım olumsuzluklara ve değişikliklere yol açabilmektedir. Fiziksel, maddi ve psikolojik sorunlar, aile içi stres ve kaygı, arkadaşların ve yakın çevredekilerin gösterdikleri tepkiler gibi birçok problem yaşanabilmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan bireyin eğitiminde ve gelişiminde ebeveyn doğal eğitimci rolünü üstlenmektedir. Anne babalar ile yapılacak olan danışmanlık ailenin engelli bireyin doğması veya herhangi bir tanı almasından sonra gelişen kaygı, endişe, suçluluk gibi duyguların çalışılması, ailenin tanı hakkında bilgisinin olması noktasında büyük önem taşımaktadır. Aile rehberliği ve danışmanlık hizmetlerinde ailelere karşılaştığı sorunları tespit etme ve alternatif çözüm yollarını üretebilme, çocuk ve ebeveyn arasındaki sağlıklı ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi, çocuğun gereksinimlerine uygun gelişim ortamı hazırlanması gibi noktalarda destek sağlanmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik birimi ailelere yönelik bireysel danışma, aile eğitim toplantıları ve aile eğitim seminerleri gerçekleştirmektedir. 

-Boşanma

-Tek ebeveynlik

-Aile içi şiddet

-Aile içi istismar ve ihmal

-Aile içi iletişim sorunları ve tarafların tutumu

-Ailede birinin kaybı

-Ailede yas süreci

-Aile ve Çift Danışmanlığı

-Evlilikte bunalım

-İlişki ve ebeveynlik sorunları

-Anne baba ilişkisinin çocuk üzerindeki etkisi

-Aile üyelerinde psikolojik veya fiziksel tanının varlığı

Önem Özel Eğitim Rehberlik Birimi