Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Ergoterapi

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişiyi terapinin odağına alarak günlük yaşam, serbest zaman ve okul becerilerinde katılım ve motivasyonunu arttırarak maximum düzeye çıkartmayı hedefler.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır. Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür.

DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ

Duyu bütünleme kişinin vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgilerin işlemlenmesi ve organize edilmesini sağlayan nörolojik bir süreçtir. Görme, işitme, tat, koku, dokunma, denge, pozisyon ve hareket duyuların her biri beyin için bilgi kaynağıdır. İyi bir duyusal girdi sağlanamadığı zaman sinir sistemi uygun bir şekilde gelişmez.

,Duyu bütünleme sırasında terapist uygun cevaplar yoluyla sinir sisteminin organizasyonunu ve olgunlaşmasını kolaylaştıracaktır. Terapist vücudun farklı bölgelerini uyararak duyuların birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

Ergoterapistler duyusal problemleri bulanan bireyler birtakım testler uyguladıktan sonra klinik değerlendirmeleri ile birlikte bireylerin duyusal problemlerini belirler ve bu yönde diğer uzmanlık alanların aldığı bilgi ve aileden alınan bilgilerin analizi yapılarak geniş bir değerlendirme ile terapi programı belirlenir.

Ergoterapistler, çocuğun yeni becerilerini daha kolay öğrenmelerine yardımcı olan duyu ve motor temele hitap etmek için tedavi sırasında duyusal entegrasyon bilgilerini kullanmaktadır. Yaklaşım her çocuğa ve ailenin işlevsel ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmektedir. Çocukların güçlü ve zayıf noktaları belirlenip, aile üyelerinden çocuğun duyusal girdi işleyen güçlüklerini ve günlük yaşamdaki faaliyetleri nasıl etkilendiği sorgulanıp, bireye özgü tedavi planı oluşturulur. Ergoterapistin odak noktası, çocukların kendileri için anlamlı olan aktivitelerde daha büyük başarı elde etmelerini sağlamaktır. Bu, yeme veya giyinme gibi kişisel bakım görevlerinde artan bağımsızlığı da içerebilir, yaşa uygun sosyalizasyon becerileri ile oynama kabiliyetinin arttırılmasını da daha okunaklı bir şekilde yazmayı öğrenmeyi de sakin kalmayı öğrenme için stratejileri ve günlük yaşama adapte olmayı da içerir.

Terapi sırasında dahil olduğu bütün aktiviteler bir amaca yöneliktir. Örneğin tırmanma, zıplama veya dengede durma gibi aktiviteler çocuğun postüral kontrol ve kuvvet gelişimine etki etmektedir. Scooter board ile bir yere gitme salıncakta yüzüstü sallandığı esnada hedefe nesne atma gibi aktiviteler çocuğun motor planlama, koordinasyon dikkat ve regülasyon gibi motor becerilerinin gelişimini desteklemektedir.

Otizm, Serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda, fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılmasını sağlamaktadır.

Duyu bütünleme terapisi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar.

 

Ergoterapi ve Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları;

  • Duyu Bütünleme Bozukluğu
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Otizm
  • Serebral palsi
  • Down Sendromu
  • Gelişimsel gecikmeler
  • İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu
  • Zihinsel Engeller
  • Psiko sosyal bozukluklar gibi

Eğer Çocuğunuzda Duyu Bütünleme Bozukluğu Olduğunu Düşünüyorsanız?

Duyu bütünleme değerlendirme konusunda sertifikalı ve buna ek olarak duyu bütünleme konusunda deneyimli bir ergoterapist/fizyoterapist tarafından değerlendirilmelidir. Değerlendirme aile tarafından doldurulan formlar, klinik değerlendirme ve video gözlemleri ile ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. Terapi aynı zamanda bir değerlendirme şeklinde geçmelidir.