Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Oyun Terapisi

Oyun çocuklar için hayatlarının önemli bir kısmı ve keyif aldıkları bir uğraştır. Çocuklar, günlük hayatlarında oyun oynamayı severler ve oyun ile kendilerini ifade ederler. Oyun oynarken süreci istedikleri gibi yönetirler, duygularını düşüncelerini paylaşırlar ve sosyalleşirler. Oyun aynı zamanda iyileşmenin de bir parçasıdır. Çocuğun oynadığı oyuna bakarak çocuklar hakkında birçok bilgi elde edilebilir. Oyun terapisi, çocuğun kendisini tam anlamıyla ifade etmesine ve keşfetmesine(duygusal, düşünsel, deneyimsel ve davranışsal açıdan) imkan tanıyan; çocuğun kendine özgü iletişimini, ideal büyümesini ve gelişimini desteklemek için güvenli bir ilişki gelişimini öngören ve seçilmiş oyun materyalleri sunan, oyun terapisi alanında eğitim almış bir terapistin çocuk ile kurduğu dinamik kişilerarası bir ilişki olarak açıklanabilir. Oyun terapisi, çocukların içinde bulundukları yaşam koşullarını nasıl algıladıklarını, kendilerini nasıl ifade ettiklerini, sorun ve gereksinimlerinin neler olduğunu anlayabilmek açısından oldukça önemli terapötik bir araçtır.  Oyun terapisi, çocuğu duygularını kapsamlı şekilde ifade etmeye teşvik etmek için özenle seçilen oyuncaklarla donatılmış bir oyun odasında yapılır. Oyun terapisinde oyuncaklar çocuğun kelimeleri ve oyundaki aktivite dilidir. Çocukların dil gelişimleri bilişsel gelişimlerine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında bakıldığında çocuğun kelime repertuarı yetişkinler kadar zengin değildir. Çocuklar dünyalarında neler olup bittiği ile ilgili iletişimi oyun yoluyla kurarlar. Oyuncakların kullanımı çocuklara korkularını, kaygılarını, suçluluk duygularını, insanlardan çok objelere transfer etmelerini sağlar. Çocuklar oyun oynarken oyunun bir parçası olarak gördükleri duyguları hakkında konuşmak konusunda daha az savunmacıdır. Oyun terapisi doğrudan ve dolaylı bir öğrenme sağlar. Kuklalar ve oyuncaklar ile doğrudan bir öğretim yapılabilir. Çocuk oyun içerisinde zevk alarak öğrenir ve daha kalıcı öğrenme gerçekleşir. Ayrıca oyun terapisi olumlu duygulanım için bir ortam sağlar. Ayrıca çocuğun öz kontrolünün gelişimi için önemlidir. Oyun terapisi çocuğun karar almak için sorumluluk almasını ve kabul edilemez davranışların kontrollü, kabul edilebilir hale çevirebilmesini sağlar. Aile üyeleri ile bağlanma ve ilişki geliştirme konusunda ilerleme sağlanır.

Hangi durumlarda oyun terapisinden yararlanılır?

Herhangi bir semptom, psikopatoloji olmadan da çocuğun aile ilişkilerini anlamak, dünya hakkındaki fikirlerini anlatabilmesine yardımcı olarak oyun terapisi kullanılabilir.

-Çocukluk çağı duygudurum bozuklukları

-Çocukluk çağı anksiyete bozuklukları

-Çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluk

-Çocukluk çağı travma sonrası stres bozukluğu (TSBB)

- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

-Çocukluk çağı beslenme ve yeme bozuklukları

-Alışkanlık bozuklukları(tırnak yeme,parmak emme, saç yolma, saç yolma, alt ıslatma, dışkı kaçırma, yalan söyleme, çalma vb.)

-Bağlanma, ayrılma problemleri

-Gelişim geriliği

-Özgül öğrenme bozukluğu

-Yas ve ölüm

-Okul korkusu, okul reddi

-Kardeş kıskançlığı

-Gece korkuları, korkular

-Özgüven ve sosyal beceri problemleri

-Agresyon ve saldırgan davranışlar

-Çekingeçlik, utangaçlık