Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Yutma Rehabilitasyonu

Yutma Bozuklukları ve Beslenme Bozukluklarında: Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi

Oral-motor bozukluklar, hem hasta hem de bakım ekibi için çeşitli zorluklar anlamına gelmektedir. Oral-motor bozuklukları olan bireyler genelde yönergeleri takip edemezler. Kişi hiçbir şekilde ağızdan beslenmiyor olabilir, böyle olduğunda da oral hareket örüntülerini gözlemlemek çok güçleşmektedir. Mevcut başlangıç düzeyi protokollerin büyük çoğunluğu en az düzeyde de olsa vakaların belli yönergeleri takip edebilmelerini gerektiriyor .Vakanın gösterdiği tepkinin dudak, yanak, çene ve dilin hareket açısına, çeşitliliğine, kuvvetine ve baskısına uyumlu olması için bilişsel olarak harekete geçirmeyen mekanik kas tepkileri kullanılır.

Vakaların diyet kıvam ilerlemesi, oral sorunlarda tüp kullanımı, yemek zamanı kullanılabilecek yardımcı araçlar, oral hijyen sorunları, ilaç kullanma sorunları, trakeostomili vakalarda oral işlevler, oral-motor egzersizlerle sesletim iyileştirmesi, ciddi motor sorunları olan bireylerde videofloroskopik sorunları üzerine çalışılır.

Terapide:

Beckman protokolünü kullanarak ora-fasiyel hareket örüntülerini tespit edilir.

Telafi edici teknikleri kullanılır.

Oral-motor terapi ve tedavi tekniklerini kullanılır.

Duyusal girdilerin oral-motor örüntüler üzerindeki etkisi çalışılır.

Sekresyon ve salya kontrolünü çalışılır.

Dil itimini (tongue thrust) üzerinde çalışılır.